مراکز دیدنی روسیه :

مکان های گردشگری روسیه به همراه آدرس جاذبه های گردشگری روسیه در اختیار میهمانان تور روسیه می باشد .

 

جاذبه های روسیه
 میدان سرخ روسیه
 کاخ های کرملین روسیه
 کلیسای جامع سنت باسیل روسیه
 متروی مسکو روسیه
 گالری ترتیاکوف روسیه
 کیلومتر صفر مسکو روسیه
 تئاتر بولشوی روسیه
 میدان مانژ روسیه
 خیابان آربات روسیه
 آسمان نمای روسیه
 مراسم تعویض نگهبان روسیه
 دریاچه بایکال روسیه
 دره آب فشان‌ها روسیه
 مجسمه یادبود مادر میهن روسیه
 کاخ پترگوف روسیه
 ستون های سنگی روسیه
 کوه البروس روسیه
یکاترینبورگ روسیه
 سوچی روسیه
 ولیکی نووگورود روسیه
 ولادی‌وستوک روسیه
 نیژنی نووگورود روسیه
 ایرکوتسک روسیه
 کازان روسیه
 حلقه طلایی روسیه
 سنت پترزبورگ روسیه
 مسکو روسیه
 موزه ملی هرمیتاژ روسیه
 خیابان نوسکی پراسپکت  روسیه
 کلیسای جامع کازان روسیه
 اداره نیروی دریایی روسیه
 دژ پیتر و پل روسیه
 تئاتر مارتینسکی روسیه
 کلیسای جامع اسحاق روسیه
 خیابان منجی رستاخیز روسیه
 موزه ملی روسیه
 قصر کاترین و پارک تزارسکو روسیه
 قصر بزرگ و پارک پیتر هوف روسیه
 کلیسای جامع نیروی دریایی در جزیره کرون استات روسیه
 کلیسای ناجی روسیه
 سالن تئاتر بولشوی روسیه
 مراکز خرید گام GUM روسیه
 کلیسای سنت ایزاک روسیه
 قلعه پیتر و پاول روسیه
 کرملین روسیه
 میدان سرخ مسکو روسیه
 جزیره پوگست کیژی روسیه
 پارک گورکی روسیه
 هرمیتاژ قازان روسیه
 دانشگاه دولتی روسیه
 فتح فضا روسیه
 برج مخابراتی اوستانکینو روسیه
 آرامگاه لنین روسیه
 هفت خواهران یا آسمان‌خراش‌های استالین روسیه
 کلیسای سنت باسیل روسیه
 کلیسای جامع مسیح منجی روسیه
 مجسمه بزرگ پیتر یکم روسیه
 کاخ کرملین روسیه