موزه پوشکین روسیه

moze-poshgin4.jpg

موزه پوشکین روسیه غنی ترین موزه هنرهای اروپایی در مسکو می باشد و همچنین در مقابل خیابان ولخونکا و کلیسای جامع مسیح واقع شده است . ساخت موزه در سال 1898 شروع و تا سال 1912 ادامه داشت . موزه به افتخار الکساندر سوم تزار روسیه به نام الکاندر سوم نام گذاری شد که پس از انقلاب 1917 و سقوط دودمان رومانف نام موزه به نام موزه هنر غربی تغییر یافت و نهایتا در سال 1937 دولت روسیه نام موزه را به افتخار صدمین سال درگذشت الکساندر پوشکین به نام موزه پوشکین تغییر یافت . موزه پوشکین دارای یکی از با ارزش‌ترین مجموعه‌های هنر  نقاشی از نقاشان هنرمند و بنام روسیه می باشد .

moze-poshgin3.png

moze-poshgin2.jpg