کلیسای کازان سنت پترزبورگ روسیه

از جاذبه های گردشگری خوب روسیه کلیسای زیبای کازان سنت پترزبورگ روسیه است. این کلیسا توسط معمار روسی به خاطر پیروزی بر ناپلئون بناپارت ساخته شده است. کلیسای کازان سنت پترزبورگ روسیه دارای یک باغ کوچک و چشمه مرکزی بسیار زیبا دارد که توجه بسیاری از مسافران تور روسیه را به خود جلب کرده است. .مبارز معروف روسی فیلدمارشال میخائیل کوتوزوف در داخل کلیسا به خاک سپرده شده و پرچم های ارتش مغلوب،کلید شهرهای آزاد شده توسط ارتش روس و همچنین غنایم جنگی در این کلیسا نگهداری می شود. درب برنز بزرگ کلیسای جامع یکی از سه نسخه از درب اصلی از تعمید در فلورانس، ایتالیا هستند. در سال1929 بلشویک ها دربهای کلیسای جامع را بستند و از سال 1932 توسط طرفدار مارکسیست با عنوان "موزه تاریخ دین و الحاد" بازگشایی شد که مجموعه ای از هنرهای تاریخ دینی و ضددینی با اهداف تبلیغات ضد مذهبی به شکل موزه در کلیسا به نمایش در آمد. مسافران تور روسیه با رفتن به آنجا می توانند زمان خوبی را سپری کنند.