کوه البروس روسیه

کوه البروس، قله‌ای در غرب رشته کوه قفقاز و بلندترین قله در قاره اروپا و یکی از قلل هفتگانه جهان می باشد.این کوه در کاباردینو- بالکاریا و کاراچای- چرکسیا در شمال فلات ایران در روسیه و نزدیک به گرجستان است. نام این قله، با نام قله ی البرز هم‌ ریشه است و هر دو شکلی از یک واژه ی ایرانی هستند. کوه البروس بلندترین نقطه در روسیه است این کوه با راتفاع 5600 متر هر ساله میزبان توریست‌های تور روسیه زیادی است که برای اسکی و اسنوبرد به آنجا می‌روند.این کوه همچنین شامل دو قله شرقی و غربی است که قله غربی قله اصلی آن است که با ارتفاع ۵٬۶۴۲ متر بلندترین قله اروپا  و قله شرقی تنها 21 متر از قله غربی کوتاهتر است.